Bộ lập trình PLC 1768-L45

Bộ lập trình PLC 1768-L45

Bộ lập trình PLC 1768-L45

Thông số kỹ thuật Allen bradley 1768-L45

Characteristic Allen bradley 1768-L43 Allen bradley 1768-L45
User Memory 2 MB 3 MB
CompactFlash card • 1784-CF64
• 1784-CF128
• 1784-CF64
• 1784-CF128
Communication Options • EtherNet/IP
• ControlNet
• DeviceNet
• EtherNet/IP
• ControlNet
• DeviceNet
Serial communication port 1 RS-232 port 1 RS-232 port
Module expansion capacity • 2 – 1768 Modules
• 16 – 1769 Modules
• 4 – 1768 Modules
• 30 – 1769 Modules
Power supply distance rating
Programming languages • Relay ladder
• Structured text
• Function block
• Sequential function chart
• Relay ladder
• Structured text
• Function block
• Sequential function chart

đại lý 1768-L45 | nhà phân phối 1768-L45 | rockwell 1768-L45 | allen bradley 1768-L45

đại lý 1768-L43 | nhà phân phối 1768-L43 | rockwell 1768-L43 | allen bradley 1768-L43

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *