Allen bradley 1769-L32E

Allen bradley 1769-L32E

Allen bradley 1769-L32E

Thông số kỹ thuật bộ lập trình PLC 1769-L32E:

Characteristic 1769-L31 1769-L32C 1769-L32E 1769-L35CR 1769-L35E
User Memory 512 kB 750 kB 750 kB 1.5 MB 1.5 MB
CompactFlash card • 1784-CF64
• 1784-CF128
• 1784-CF64
• 1784-CF128
• 1784-CF64
• 1784-CF128
• 1784-CF64
• 1784-CF128
• 1784-CF64
• 1784-CF128
Communication Ports 2 RS-232 ports (isolated DF1 or ASCII; non-isolated DF1 only) 1 ControlNet port
1 RS-232 serial port (DF1 or ASCII)
1 EtherNet/IP port: (DF1 or ASCII)
1 RS-232 port (DF1 or ASCII)
1 redundant ControlNet port
1 RS-232 serial port (DF1 or ASCII)
1 EtherNet/IP port: (DF1 or ASCII)
1 RS-232 port (DF1 or ASCII)
Module expansion capacity 16 – 1769 Modules 16 – 1769 Modules 16 – 1769 Modules 30 – 1769 Modules 30 – 1769 Modules
Power supply distance rating 4 modules 4 modules 4 modules 4 modules 4 modules

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *