Biến tần 22F-B1P6N103

Biến tần 22F-B1P6N103

Biến tần 22F-B1P6N103biến tần 22F-B1P6N103

 

200…240V AC, Three-Phase Drives (50/60 Hz)
Drive Ratings IP20, NEMA/UL Type Open w/Integral “S Type” EMC Filter
kW Hp Output Current Frame Size Cat. No. Cat. No.
A
0.2 0.25 1.6 A 22F-B1P6N103
0.4 0.5 2.5 A 22F-B2P5N103
0.75 1 4.2 A 22F-B4P2N103
1.5 2 8 A 22F-B8P0N103
2.2 3 12 B 22F-B012N103
3.7 5 17.5 B 22F-B017N103
w/Brake
5.5 7.5 25 C 22F-B025N104
7.5 10 33 C 22F-B033N104

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *