Màn hình 2711-T14C16

Màn hình 2711-T14C16

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711-T14C16 interface terminal is a touchscreen interface terminal from the Allen-Bradley/Rockwell Automation Panelview 1400 series. Its touchscreen is also its display screen and it is 14 inches wide. The 2711-T14C16 touchscreen interface terminal can also support color graphics. This terminal is AC-powered. The 2711-T14C16 touchscreen interface terminal can operate at 32 to 131 degrees Fahrenheit and it can be stored at -40 to 185 degrees Fahrenheit.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-T14C16

Màn hình Allen bradley 2711-T14C16

đại lý 2711-T14C16

nhà phân phối 2711-T14C16

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-T14C16
Power Type AC
Supply Voltage Limit 85-264 Volts; 43-63 Hertz
Power Consumption 200 VA max
Comm Port RS-232 (DF1)
Total Application Flash Memory 1008 Kbytes
Operating Shock 15 g
Non-Operating Shock 30 g
Operating Temperature 32-131 F (0-55 C)
Dimensions 13.97 x 17.37 x 15.53 in (355 x 441 x 394 mm)
Màn hình Dimensions 10.0 x 7.5 in (255 x 191 mm)
Weight 43.2 lbs (19.6 kg)
Method of Input Touchscreen
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ