Màn hình 2711P-T4W21D8S

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)

Mô tả

Màn hình 2711P-T4W21D8S

Màn hình 2711P-T10C21D8S PanelView Plus 7 Standard Terminal, Touch Screen, 10.4 inches, TFT Color, Single Ethernet, 24V DC, Windows CE OS License, Standard Model đại lý 2711P-T10C21D8S
Màn hình 2711P-T10C21D8S-B PanelView Plus 7 Standard Terminal, Touch Screen, 10.4 inches, TFT Color, Single Ethernet, 24V DC, Windows CE OS License, Standard Model, Brandless đại lý 2711P-T10C21D8S-B
Màn hình 2711P-T4W21D8S PanelView Plus 7 Standard Terminal, Touch Screen, 4.3 inches, Wide aspect ratio Color, Single Ethernet, 24V DC, Windows CE OS License, Standard Model đại lý 2711P-T4W21D8S
Màn hình 2711P-T4W21D8S-B PanelView Plus 7 Standard Terminal, Touch Screen, 4.3 inches, Wide aspect ratio Color, Single Ethernet, 24V DC, Windows CE OS License, Standard Model, Brandless đại lý 2711P-T4W21D8S-B
Màn hình 2711P-T6C21D8S PanelView Plus 7 Standard Terminal, Touch Screen, 5.7 inches, TFT Color, Single Ethernet, 24V DC, Windows CE OS License, Standard Model đại lý 2711P-T6C21D8S

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Màn hình 2711P-T4W21D8S”