• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLSBAT2

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLSBAT2

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLSBAT2

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLSBAT2

AB 1606-XLSBAT2 UPS BATTERY – 26AH

Size: 26 AH
Size: 26 AH