• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLE480EM

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLE480EM

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLE480EM

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLE480EM

XLE POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A