• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLE240E

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLE240E

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLE240E

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLE240E

Power Supply, Essential, 240 Watt, 24 – 28 Volt DC Output, 120/240 Volt AC Input

Công suất: 240
Amps: 10
Volts DC Range: 24, 28
Kiểu lắp: DIN Rail
Số pha: 1
Volts AC Range: 100-240
Công suất: 240
Volts DC Range: 24, 28
Số pha: 1
Amps: 10
Kiểu lắp: DIN Rail
Volts AC Range: 100-240