• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLE120EH

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLE120EH

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLE120EH

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLE120EH

XLE POWER SUPPLY 120W 24VDC 5A