• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLB36EH

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLB36EH

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLB36EH

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLB36EH

XLB POWER SUPPLY 36W 24VDC 1.3A