Bộ lập trình 5069-L330ERMS3K

  • Mô tả

Mô tả

5069-L330ERMS3K

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 5069-L330ERMS3K

đại lý plc allen bradley | đại lý 5069-L330ERMS3K

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 5069-L330ERMS3K

COMPACT GUARDLOGIX SIL3 3.0/1.5M MOTION