• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1764-24AWA

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1764-24AWA

đại lý plc allen bradley | đại lý 1764-24AWA

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1764-24AWA

Base Unit, 12-120VAC Inputs, 12 Relay Outputs, 120VAC Power, 31WBase Unit, MicroLogix 1500, 12 Inputs, 120 Volt AC, 12 Relay Outputs, 31 Watts, 120 Volt AC Power *** Discontinued ***