• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1762-L24BWAR

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1762-L24BWAR

đại lý plc allen bradley | đại lý 1762-L24BWAR

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1762-L24BWAR

Controller, MicroLogix, 10 – 24 Volt DC Inputs, 4 – 24 Volt DC Fast Inputs, 10 Relay Outputs, 120/240 Volt AC, Redundant RS-232 Port