• Mô tả

Mô tả

2080-LC30-24QBB

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 2080-LC30-24QBB

đại lý plc allen bradley | đại lý 2080-LC30-24QBB

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 2080-LC30-24QBB

Controller, Programmable, Micro 830, 14 Inputs, 24 Volt AC/DC, 10 24 Volt DC Source Outputs, Fixed Terminals

Designed for standalone machine control applications, Allen-Bradly® Bulletin 2080 Micro830® programmable logic controller systems accommodate flexible communication and I/O capabilities. Catalog item 2080-LC30-24QBB from Rockwell Automation® is a Micro830 24 I/O controller.

Allen-Bradley and Micro830 are trademarks of Rockwell Automation, Inc.