Bộ lập trình 1769-L23-QBFC1B

  • Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1769-L23-QBFC1B

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1769-L23-QBFC1B

đại lý plc allen bradley | đại lý 1769-L23-QBFC1B

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1769-L23-QBFC1B

AB 1769-L23-QBFC1B COMPACTLOGIX *** Discontinued ***