• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1769-L32C

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1769-L32C

đại lý plc allen bradley | đại lý 1769-L32C

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1769-L32C

Controller, CompactLogix, 750 KB thẻ nhớ, 1 ControlNet Port, 1 RS-232 Serial Port, DF1 or ASCII, 24 Volt DC *** Discontinued ***