• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1756-L62S

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1756-L62S

đại lý plc allen bradley | đại lý 1756-L62S

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1756-L62S

Controller, 4MB thẻ nhớ, 478KB I/O thẻ nhớ, 128MB NonvolatileController, GuardLogix, Programmable, 4 MB User thẻ nhớ, 478 KB I/O thẻ nhớ, 128 MB Nonvolatile, EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet *** Discontinued ***