• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1768-L45

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1768-L45

đại lý plc allen bradley | đại lý 1768-L45

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1768-L45

Controller, CompactLogix, 3 Mbyte thẻ nhớ, 1 – RS232 Communications Port *** Discontinued ***

Our CompactLogix 1768-L4x and L4xS controllers are discontinued and no longer available for sale. We have the resources to help you migrate to our CompactLogix and Compact GuardLogix 5380 Control Systems.​