• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1768-L43

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1768-L43

đại lý plc allen bradley | đại lý 1768-L43

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1768-L43

Controller, CompactLogix, 2 Mbyte thẻ nhớ, 1 – RS232 Communications Port *** Discontinued ***