• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1789-L10

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1789-L10

đại lý plc allen bradley | đại lý 1789-L10

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1789-L10

Controller, SoftLogix 5800, 1 Controllers with 2 Mbytes, EtherNet/IP, 2 PCI Interface Cards, 1 1784-SIM Module, No Third Party Virtual0Backplane Module Support