Màn hình 2711P-K15C6D2

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley/Rockwell Automation 2711P-K15C6D2 terminal is a DC-powered operator interface terminal. It is part of the Allen-Bradley Panelview Plus 1500 series of industrial operator interface terminals. The 2711P-K15C6D2 operator interface terminal operates with 18 to 32 Volts DC rated input voltage and with 24 Volts DC rated nominal voltage. This terminal is controlled by a keypad and it supports color graphics on its 15-inch display screen. The 2711P-K15C6D2 operator interface terminal can operate at 32 to 131 degrees Fahrenheit and it can be stored or transported at -13 to 158 degrees Fahrenheit.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-K15C6D2

Màn hình Allen bradley 2711P-K15C6D2

đại lý 2711P-K15C6D2

nhà phân phối 2711P-K15C6D2

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-K15C6D2
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím Input
Communicaion Ports DH+/RIO/DH-485 Giao tiếp ports
Power 24 VDC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 128 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ