Màn hình 2711P-K15C4B2

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-K15C4B2 interface terminal is an Allen-Bradley/Rockwell Automation interface terminal from the Panelview Plus 1500 terminal series. The 2711P-K15C4B2 interface terminal�s AC voltage rating is 100 to 240 Volts AC at 50 to 60 Hertz frequency and its DC voltage rating is 18 to 32 Volts DC. It comes with a keypad for device control and data input. The 2711P-K15C4B2 interface terminal has a screen which is 15 inches wide with color graphics.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-K15C4B2

Màn hình Allen bradley 2711P-K15C4B2

đại lý 2711P-K15C4B2

nhà phân phối 2711P-K15C4B2

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-K15C4B2
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím Input
Communicaion Ports Standard Giao tiếp Ethernet, USB, RS-232
Power VDC/VAC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 128 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ