Màn hình 2711P-K12C6A6

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711P-K12C6A6 terminal is an AC-powered operator interface terminal. It operates at 100 to 240 Volts AC input voltage and it is part of the Allen-Bradley Panelview Plus 1250 series. The 2711P-K12C6A6 operator interface terminal comes with a logic module and several communication ports which include DH-485, DH+, and RIO ports. This terminal uses a keypad for data input and application control, and the users can custom program several of the function keys. The 2711P-K12C6A6 operator interface terminal has a display screen which is 12 inches wide and which supports color graphics.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-K12C6A6

Màn hình Allen bradley 2711P-K12C6A6

đại lý 2711P-K12C6A6

nhà phân phối 2711P-K12C6A6

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-K12C6A6
Product Line Panelview Plus 1250
Kích thước màn hình 12.1 inches
Kiểu đầu vào Bàn phím
Màn hình Type Full Color
Giao tiếp DH+/RIO/DH-485
Nguồn vào 85-264 Volts AC
Memory 128 Megabytes
Shipping Dimensions 11.12 x 16.36 x 2.17 inches
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ