Màn hình 2711P-B4C3A

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Panelview Plus 400 has a 3.5 inch Color Display and a Keypad/Touchscreen it is AC Powered and communicates via a DH-485 Port

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-B4C3A

Màn hình Allen bradley 2711P-B4C3A

đại lý 2711P-B4C3A

nhà phân phối 2711P-B4C3A

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-B4C3A
Product Line Panelview Plus 400
Kích thước màn hình 3.5 inch
Display Color Color
Input Type Keypad/Touchscreen
Giao tiếp DH-485 Port
Nguồn vào AC
Memory 64 MB
Series A, B, C, D, E
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ