Màn hình 2711P-B12C4A9

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-B12C4A9 terminal is an Allen-Bradley/Rockwell Automation Panelview Plus 6 series interface terminal. It comes with a 12-inch color touchscreen and with a keypad for control and data input. The 2711P-B12C4A9 interface terminal comes with 512 MB of RAM and with 512 MB of non-volatile memory that includes 79 MB of free user memory. Its communication options are the RS-232 communication option and the Ethernet communication option. The 2711P-B12C4A9 interface terminal comes with a logic module.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-B12C4A9

Màn hình Allen bradley 2711P-B12C4A9

đại lý 2711P-B12C4A9

nhà phân phối 2711P-B12C4A9

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-B12C4A9
Product Line Panelview 6 Plus
Kích thước màn hình 12.1 in.
Display Color Color
Kiểu đầu vào Bàn phím/Touchscreen
Communication Ethernet and RS-232
Nguồn vào 100-240 VAC
Memory 512 MB RAM
Backlight 2711P-RL12C2
Giao tiếp Cable 2711-NC14
Shipping Weight 10 lbs.
Shipping Dimensions 20 x 14 x 8 in
Series Series A and Series B