Màn hình 2711P-K15C4D7

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711P-K15C4D7 terminal is an operator interface terminal from the Panelview Plus 1500 terminal series. Its input voltage range is from 18 to 32 Volts DC. The 2711P-K15C4D7 operator interface terminal has a 15-inch interface screen with color graphics that allows the users to monitor and control their applications. It has a logic module, 2 USB ports, and an Ethernet communication port. The 2711P-K15C4D7 operator interface terminal has a keypad for controlling applications and for data input.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-K15C4D7

Màn hình Allen bradley 2711P-K15C4D7

đại lý 2711P-K15C4D7

nhà phân phối 2711P-K15C4D7

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-K15C4D7
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím Input
Communicaion Ports Standard Giao tiếp Ethernet, USB, RS-232
Power 24 VDC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 256 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ