Màn hình 2711P-K15C6A1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711P-K15C6A1 terminal is a keypad interface terminal from the Panelview Plus 1500 series. The keypad on this terminal is used to control the terminal, to control the machine that the terminal is serving as the interface for, and to input application data for the terminal and the connected machine. The users can program several of the function keys on the 2711P-K15C6A1 terminal to save special functions that are frequently used. This terminal operates at 100 to 240 Volts AC input voltage. The 2711P-K15C6A1 interface terminal communicates with other machines through its DH+, DH-485, and RIO communication ports.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-K15C6A1

Màn hình Allen bradley 2711P-K15C6A1

đại lý 2711P-K15C6A1

nhà phân phối 2711P-K15C6A1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-K15C6A1
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím Input
Communicaion Ports DH+/RIO/DH-485 Giao tiếp ports
Power VAC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 64 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ