Màn hình 2711-T14C12

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711-T14C12 exhibits 1008 Kbytes Total Application Flash Memory, 15 g Operating Shock, and a RS-232 Comm Port.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-T14C12

Màn hình Allen bradley 2711-T14C12

đại lý 2711-T14C12

nhà phân phối 2711-T14C12

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Dimensions 13.97 x 17.37 x 15.53 inches (355 x 441 x 394 millimeters)
Operating Temperature 32-131 degrees Fahrenheit (0-55 degrees Celsius)
Non-Operating Shock 30 g
Operating Shock 15 g
Total Application Flash Memory 1008 Kbytes
Comm Port RS-232
Power Consumption 200 VA max
Supply Voltage Limit 85-264 Volts; 43-63 Hertz
Power Type AC
Part Number/Catalog No. 2711-T14C12
Màn hình Dimensions 10.0 x 7.5 inches (255 x 191 millimeters)
Weight 43.2 pounds (19.6 kilograms)
Method of Input Touchscreen
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ