Màn hình 2711-NM13

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711-NM13 PanelView standard memory card is is a memory card accessory for the Allen-Bradley PanelView Standard 550, 600, 1000, and 1400 series operator interface terminals. This memory card comprises a 2-MB write-protected memory card and a protective memory card retainer.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-NM13

Màn hình Allen bradley 2711-NM13

đại lý 2711-NM13

nhà phân phối 2711-NM13

Thương hiệu Allen-Bradley / AB
Dòng sản phẩm Panelview 1000
Part number 2711-NM13
Description Memory card and retainer
Voltage rating 85 to 264 Volts AC/24 Volts DC
Write protection Yes
Compatible devices PanelView 300, 550, 600, 1000, and 1400 terminals
Memory type External memory card
Memory size 2.0 Megabytes
Enclosure NEMA Type 12, 13, 4X