Màn hình 2711-K14C8

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711-K14C8 operator terminal is a Panelview 1400 series operator terminal. It features a 14-inch screen and it supports full color graphics. The 2711-K14C8 operator terminal operates with 85 to 264 Volts AC rated voltage. It has a DH-485 port for communication built into it. The 2711-K14C8 operator terminal is controlled by a keypad.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-K14C8

Màn hình Allen bradley 2711-K14C8

đại lý 2711-K14C8

nhà phân phối 2711-K14C8

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-K14C8
Power Type AC
Supply Voltage Limit 85-264 Volts; 43-63 Hertz
Power Consumption 200 VA max
Comm Port DH+
Total Application Flash Memory 1008 Kbytes
Operating Shock 15 g
Non-Operating Shock 30 g
Operating Temperature 32-131 F (0-55 C)
Dimensions 13.97 x 19.0 x 15.53 in (355 x 483 x 394 mm)
Màn hình Dimensions 10.0 x 7.5 in (255 x 191 mm)
Weight 44.75 lbs (20.3 kg)
Method of Input Keypad
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ