Màn hình 2711-NC17

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711-NC17 RS-232 PanelView Standard operator interface communication cable is made for the Allen-Bradley PanelView Standard HMI terminals. This replacement cable assembly has a 3-meter cable with a 9-pin D-shell connector on both ends of the cable.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-NC17

Màn hình Allen bradley 2711-NC17

đại lý 2711-NC17

nhà phân phối 2711-NC17

Thương hiệu Allen-Bradley / AB
Dòng sản phẩm Panelview 1000
Part number 22711-NC17
Description RS-232 Serial communication cable
Voltage rating 85 to 264 Volts AC/24 Volts DC
Connector type 9-pin D-shell connector
Compatible terminals PanelView Standard terminals (2711-KA1 and 2711-KC1 only)
Cable length 3.0 meters
Application type Remote RS-232 serial port access
Enclosure NEMA Type 12, 13, 4X