Màn hình 2711-NL6

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711-NL6 LED replacement backlight is an LED backlight assembly for the PanelView Standard 1000 Series B terminal. This replacement kit comes with an LED bulb, a lens assembly, a light holder, and a fiber-optic bundle.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-NL6

Màn hình Allen bradley 2711-NL6

đại lý 2711-NL6

nhà phân phối 2711-NL6

Thương hiệu Allen-Bradley / AB
Dòng sản phẩm Panelview 1000
Part number 2711-NL6
Description LED replacement backlight
Voltage rating 85 to 264 Volts AC/24 Volt DC
Network type Data Highway Plus, DeviceNet, ControlNet, PROFIBUS, Remote I/O, DH-485. RS-232 (DH-485 protocol), DF1, Modbus protocols, and Ethernet networks
Backlight type LED
LED backlight half-life 50,000 Hours
Local keypad input Stainless steel membrane-domed keypad
Enclosure NEMA Type 12, 13, 4X