Màn hình 2711-K10G16L1

Màn hình 2711-K10G16L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley/Rockwell Automation 2711-K10G16L1 terminal is a standard Panelview 1000 series operator terminal. It operates with DC voltage. The nominal voltage rating of the 2711-K10G16L1 operator terminal is 24 Volts DC and the operating voltage range is from 18 to 30 Volts DC. It has a keypad with different kinds of keys for its input option. The 2711-K10G16L1 operator terminal can only support grayscale graphics on its 10-inch display screen.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-K10G16L1

Màn hình Allen bradley 2711-K10G16L1

đại lý 2711-K10G16L1

nhà phân phối 2711-K10G16L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-K10G16L1
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 in.
Display Color Grayscale
Input Type Keypad
Giao tiếp DF1 (RS-232) and Printer (RS-232) Port
Nguồn vào 24 Volts Direct Current
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ