Màn hình 2711-K10G1L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711-K10G1L1 has a Keypad-Remote I/O Communication Port along with an RS-232 Printer Port. The 2711-K10G1L1 display measures 10 inches diagonally. The display is in grayscale. The 2711-K10G1L1 is a Panelview 1000 series member.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-K10G1L1

Màn hình Allen bradley 2711-K10G1L1

đại lý 2711-K10G1L1

nhà phân phối 2711-K10G1L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-K10G1L1
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 inches
Display Color Grayscale
Input Type Keypad
Giao tiếp Printer (RS-232) Port and Remote I/O
Nguồn vào 24 Volts DC
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ