Màn hình 2711-K10C14

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley/Rockwell Automation 2711-K10C14 terminal is a Panelview 1000 series operator interface terminal. It operates on AC voltage in the voltage range of 85 to 264 Volts AC. The 2711-K10C14 operator interface terminal comes with a 10-inch screen and it can support color graphics. This terminal has a keypad for input and control. The 2711-K10C14 operator interface terminal supports the DeviceNet network through its DeviceNet port.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-K10C14

Màn hình Allen bradley 2711-K10C14

đại lý 2711-K10C14

nhà phân phối 2711-K10C14

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-K10C14
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 in.
Display Color Multi-Color
Input Type Keypad
Giao tiếp Modbus
Nguồn vào 85-264 Volts Alternating Current
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ