Màn hình 2711-B6C15

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711-B6C15 terminal is an AC-powered Allen-Bradley Panelview 600 series operator terminal. It has a 6-inch display screen that supports color graphics. The 2711-B6C15 operator terminal has a touchscreen, a keypad, and programmable function keys for its control options. The programmable function keys can each be programmed with a specific command and this makes it possible to start and complete applications quickly.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711-B6C15

Màn hình Allen bradley 2711-B6C15

đại lý 2711-B6C15

nhà phân phối 2711-B6C15

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-B6C15
Product Line Panelview 600
Kích thước màn hình 5 in.
Display Color Color
Kiểu đầu vào Bàn phím/Touchscreen
Communication ControlNet and RS-232 Printer
Input Power 85-264 VAC
Memory 240 KB
Backlight 2711-NL5
Giao tiếp Cable 2711-NC13
Shipping Weight 6 lbs.
Shipping Dimensions 14 x 11 x 8 in
Series A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, and L
UPC 10662072759117
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ