Màn hình 2711-B5A9L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711-B5A9L1 terminal is a DC-powered standard operator terminal. It has been designed and manufactured by Allen-Bradley/Rockwell Automation in the Panelview 550 series of standard operator terminals. The 2711-B5A9L1 operator terminal functions with 24 Volts DC input power and its operating voltage range is from 18 to 32 Volts DC. Its monochrome graphics are blue and its display screen is 5 inches wide. The 2711-B5A9L1 operator terminal can be controlled with its touchscreen, its keypad, and its programmable function keys.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711-B5A9L1

Màn hình Allen bradley 2711-B5A9L1

đại lý 2711-B5A9L1

nhà phân phối 2711-B5A9L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-B5A9L1
Product Line Panelview 550
Kích thước màn hình 5.5 in.
Display Color Monochrome LCD blue mode
Kiểu đầu vào Bàn phím and Touchscreen
Communication RS-232 (DH-485) Communication and RS-232 Printer Port
Nguồn vào 24V DC
Memory 170 KB application runtime
Backlight 2711-NL1
Giao tiếp Cable 2711-NC13
Shipping Weight 6 lbs
Shipping Dimensions 14x11x8 inches
Series A,B,C,D,E,F,G,H
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ