• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLSBATBR2

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLSBATBR2

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLSBATBR2

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLSBATBR2

Battery Bracket, 26 Amp/hour/12 Volt Battery, Special Module

Size: 26 AH
Size: 26 AH