• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLSBAT1

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLSBAT1

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLSBAT1

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLSBAT1

Battery, for UPS, 7 Amp-hour, 12 Volt DC, 1606 Power Supplies

Volts DC: 12
Size: 7 Ah
Volts DC: 12
Size: 7 Ah