• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLS480E-3C

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLS480E-3C

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLS480E-3C

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLS480E-3C

Power Supply, 480 Watt, 24 – 28 Volt DC Output, 20 Amp, 380 – 480 Volt AC, 600 Volt DC Input, 3-Phase

Số pha: 3
Volts DC Range: 24, 28
Kiểu lắp: DIN Rail
Công suất: 480
Amps: 20
Số pha: 3
Kiểu lắp: DIN Rail
Amps: 20
Volts DC Range: 24, 28
Công suất: 480