• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLE260F

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLE260F

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLE260F

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLE260F

XLE POWER SUPPLY 260W 48VDC 5.4A