Bộ nguồn 1606-DC.POWER.SUPPLY-MS

  • Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-DC.POWER.SUPPLY-MS

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-DC.POWER.SUPPLY-MS

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-DC.POWER.SUPPLY-MS

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-DC.POWER.SUPPLY-MS

Power Supply, 120W, 24VDC Output, 1-Phase, Modified for STAPLES

Volts DC: 24
Số pha: 1
Công suất: 120
Volts DC: 24
Công suất: 120
Số pha: 1