Bộ lập trình 5069-L46ERMW

  • Mô tả

Mô tả

5069-L46ERMW

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 5069-L46ERMW

đại lý plc allen bradley | đại lý 5069-L46ERMW

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 5069-L46ERMW

COMPACTLOGIX 5480 CONTROLLER W/WINDOWS *** Discontinued ***