• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1785-L40B

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1785-L40B

đại lý plc allen bradley | đại lý 1785-L40B

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1785-L40B

AB 1785-L40B PLC-5 PROCESSOR *** Discontinued ***