• Mô tả

Mô tả

2080-LC30-24QVB

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 2080-LC30-24QVB

đại lý plc allen bradley | đại lý 2080-LC30-24QVB

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 2080-LC30-24QVB

AB 2080-LC30-24QVB MICRO830 24 I/O

Micro830 Controller, 14-24V DC/V AC Input, 10-24V DC Sink Output Controller