• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1764-28BXB

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1764-28BXB

đại lý plc allen bradley | đại lý 1764-28BXB

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1764-28BXB

Base Unit, MicroLogix 1500, 16 Inputs, 24 Volt DC, 12 Relay Outputs, 24 Volt DC Power *** Discontinued ***