• Mô tả

Mô tả

Bộ lập trình 1747-L533

Thông số kỹ thuật bộ lập trình allen bradley 1747-L533

đại lý plc allen bradley | đại lý 1747-L533

đại lý plc rockwell | nhà phân phối 1747-L533

Processor, SLC5/03, Modular, Logic Controller, 32 KB, DH-485, RS232