Bộ điều khiển 1394C-SJT22-A

Thông số kỹ thuật servo controller allen bradley: The Allen-Bradley Servo Controller 1394C-SJT22-A is a System with Terminations, Filtering (EMI), and Smart Power Series Enhancements, Analog Input (10 VDC), a 22 Kilowatt Power Rating, and a 360-480AC Volts Input Voltage.

  • Mô tả

Mô tả

Bộ điều khiển 1394C-SJT22-A

Bộ điều khiển servo 1394C-SJT22-A

đại lý 1394C-SJT22-A

nhà phân phối 1394C-SJT22-A

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 1394C-SJT22-A
Product Line Servo Controller
Loại mô đun System
Power Rating 22 Kilowatt
Input Phase 3 Phase
Dòng sản phẩm Enhancements Terminations, Filtering (EMI), and Smart Power
Factory-Installed Options Analog Input (10 VDC)
Input Voltage 360-480AC Volts
Input Voltage 360-480AC Volts
Nominal Bus Output Voltage 380/460 Volts 530/680 Volts DC
Continuous Power Output 380/460 Volts 17/22 Kilowatts
Peak Power Output 136 Kilowatts
Efficiency 98%
Continuous Current Output 33.8 Amperes
Peak Current Output 200 Amperes
Line Loss Ride Through 20 ms
Rated AC Input Voltage 324-528 Volts AC, 50-60 Hertz, 3 Phase
AC Input Current 28.6 Amperes