Bộ điều khiển 1394-CCFK

Thông số kỹ thuật servo controller allen bradley: The Allen-Bradley Servo Controller 1394-CCFK is a Connector Kit with a 23.8 Kilowatt Output Rating, 530-680DC Volts Input Voltage, and 35 Amperage.

  • Mô tả

Mô tả

Bộ điều khiển 1394-CCFK

Bộ điều khiển servo 1394-CCFK

đại lý 1394-CCFK

nhà phân phối 1394-CCFK

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 1394-CCFK
Product Line Servo Controller
Loại mô đun Connector Kit
Output Rating 23.8 Kilowatt
Input Voltage 530-680DC Volts
Amperage 35
Weight 11.02 lbs
Static Gain 4.9 rms A/mV
Efficiency 98%