Bộ điều khiển 1394-AM07-B

Bộ điều khiển 1394-AM07-B

Thông số kỹ thuật servo controller allen bradley: The Allen-Bradley Servo Controller 1394-AM07-B is a Servo (Axis) Amplifier with a 5 Kilowatt Output Rating, 530-680DC Volts Input Voltage, 7.5 Amperage, and 4.9 rms A/mV Static Gain. read more…

  • Mô tả

Mô tả

Bộ điều khiển 1394-AM07-B

Bộ điều khiển servo 1394-AM07-B

đại lý 1394-AM07-B

nhà phân phối 1394-AM07-B

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 1394-AM07-B
Product Line Servo Controller
Loại mô đun Servo (Axis) Amplifier
Output Rating 5 Kilowatt
Input Voltage 530-680DC Volts
Amperage 7.5
Weight 11.02 lbs
Static Gain 4.9 rms A/mV
Efficiency 98%